Intrastat

V evropském intrakomunitárním obchodu jsou státem stanoveny předepsané doklady, které je nutno vykazovat pro tento druh obchodování. Jedná se o dokumenty, které se pravidelně předkládají celním úřadům obdobně jako u JSD dokladů, avšak s tím rozdílem, že se vykazují měsíčně. Dokumenty jsou převedeny do elektronické podoby a dále jsou přeneseny na pracoviště celních úřadů, kde jsou jednotlivé firmy registrovány. Služby provádíme komplexně od vystavování hlášení, zastupování firem na celních úřadech až po přenosy na jednotlivá celní pracoviště.